• Hikers downhill

OM TYP 1-DIABETES

Hos dig som har typ 1-diabetes tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt mycket insulin. Orsaken är att immunsystemet har felidentifierat de insulinproducerande cellerna (betacellerna) och börjat attackera dem. Med tiden försämras kroppens förmåga att reglera blodsockerhalten genom att producera insulin så pass mycket att symtom börjar uppträda.

Varför behöver vi insulin?

Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörtelns betaceller. På så sätt signalerar betacellerna till andra celler i kroppen att blodet innehåller socker som de kan utvinna energi ur. Om kroppen inte på egen hand producerar det insulin som krävs, behöver insulin tillföras utifrån genom behandling. Utan insulin stannar sockret kvar i blodet, medan kroppens celler tvingas använda andra energikällor, såsom fett. När celler förbränner mycket fett bildas ketoner, ett slags syror. Kroppen tar skada av höga ketonhalter, som kan utlösa ketoacidos (DKA), ett potentiellt livshotande tillstånd.


Hur behandlas typ 1-diabetes i dag?
Den som lever med typ 1-diabetes måste mäta sitt blodsocker ofta, och kontinuerligt hålla det under kontroll genom att tillföra insulin. Ofta används en insulinpenna eller insulinpump. Patienter som har sjukdomen måste alltid vara observanta och medvetna. På senare tid har tekniken inom kontinuerlig glukosövervakning (CGM) utvecklats, samtidigt som pennor och pumpar har blivit smartare. Det har därför blivit betydligt lättare att vara typ 1-diabetiker, men hjälpmedlen är inte likvärdiga med en frisk bukspottkörtel. Successivt dör allt fler av de betaceller som överlevt fram till diagnosen, och sjukdomen blir allt svårare att hantera.

Vilka symtom har typ 1-diabetes?

Några vanliga symtom är:

  • Stark törst
  • Att behöva kissa ofta
  • Att känna sig väldigt trött
  • Att se suddigt
  • Andedräkt som luktar aceton
  • Snabb viktminskning