• Hikers downhill

O CUKROVCE 1. TYPU

Máte-li cukrovku 1. typu, neprodukuje vaše slinivka dostatek inzulinu, protože imunitní systém chybně rozpoznal buňky produkující inzulin (beta buňky) ve slinivce jako cizorodé a začal tyto buňky napadat. Schopnost těla produkovat inzulin a regulovat hladinu cukru se časem sníží natolik, že se začnou rozvíjet příznaky cukrovky.

Kdy potřebujeme inzulin?
Inzulin je hormon, který produkují beta buňky ve slinivce díky komunikaci s ostatními buňkami v těle a informují je, že je v krvi cukr, který lze využít k tvorbě energie. Pokud tělo samo neprodukuje dostatek inzulinu, je nutná léčba, při níž se inzulin pacientovi podává. Bez inzulinu zůstává cukr v krvi a tělní buňky musí získávat energii z jiných zdrojů, například z tuku. Pokud buňky spalují velké množství tuku, vytvářejí se kyselé ketony. Vysoké hladiny ketonů jsou pro tělo škodlivé a mohou vést ke stavu potenciálně ohrožujícímu život – diabetické ketoacidóze, často označované zkratkou DKA.

Jak se dnes cukrovka 1. typu léči?
Lidé s cukrovkou 1. typu musí hladinu cukru v krvi často sledovat a neustále ji regulovat podáváním inzulinu, často s pomocí inzulinového pera nebo pumpy. Nemoc od pacienta vyžaduje neustálou bdělost a pozornost. Technologický pokrok posledních let, který přinesl nepřetržité monitorování glukózy (CGM) a chytřejší pera a pumpy, zátěž přinášenou cukrovkou 1. typu ulehčil, ale fungující slinivku nahradit nemůže. Beta buňky, které v době diagnostikování choroby zbyly, se časem zničí a nemoc se bude zvládat obtížněji.

Jaké jsou příznaky cukrovky 1. typu?

Patří mezi ně:

  • silná žízeň
  • časté močení
  • silný pocit únavy
  • rozostřené vidění
  • dech je cítit po ovoci<
  • rychlý úbytek váhy