KLINIKY, KTERÉ SE STUDIE ÚČASTNÍ

Ve III. fázi klinické studie DIAGNODE-3 se nabírají pacienti, u kterých byla nedávno diagnostikována cukrovka 1. typu na vybraných klinikách.

ÚČAST VE STUDII

Chcete-li se klinické studie DIAGNODE-3 zúčastnit, kontaktujte kliniku, abyste se zaregistrovali. Účast je dobrovolná a každý účastník ji může kdykoli přerušit. Osobní data se zpracovávají v souladu s platným zákonem. Další informace o studii získáte, když kontaktujete kliniku.

DIAGNODE-3
REŠITEL ODPOVEDNÝ ZA KOORDINACI
Profesor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Švédsko
 

Dvojite zaslepená, placebem kontrolovaná intervencní studie, pri níž se prímo do lymfatických uzlin podává Diamyd® (rhGAD65) nebo placebo. Studie hodnotí úcinnost na zachování funkce beta bunek a glykemické kontroly u osob, které jsou nositelem haplotypu HLA DR3 DQ2 a nedávno jim byla diagnostikována cukrovka 1. typu.


KLINIKY, KTERÉ SE STUDIE ÚČASTNÍ

Jihlava

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Řešitel odpovědný za koordinaci: Pavel Vlachý
 
  +420 567 157 400
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Praha

Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)
pro dospělé 18 - 28 let
  Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Řešitel odpovědný za koordinaci: Zuzana Vlasáková
 
Kontakt: Radomíra Kožnarová, PhD
  +420 605 238 015, +420 605 981 991
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Praha

Fakultní nemocnice v Motole
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Řešitel odpovědný za koordinaci: Zdeněk Šumník
 
Kontakt: Lukas Plachy
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR

Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
pro děti a mladistvé 12 - 18 let
  Socialní péče 3316 /12A, 400 13 Ústí nad Labem
Řešitel odpovědný za koordinaci: Jaroslav Škvor
 
Kontakt: Lucie Štíchová
  +420 477 112 355
Phone operating hours 7:30 a.m. till 2:00 p.m
  PROVÁDĚJÍ NÁBOR
 

BEZPEČNOST

Diamyd® se podával více než 1500 pacientům při klinických studiích, které prokázaly jeho příznivý bezpečnostní profil