DEELNEMENDE KLINIEKEN

Patiënten die onlangs de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen, kunnen bij een aantal geselecteerde klinieken deelnemen aan fase III van het klinische DIAGNODE-3-onderzoek.

DEELNEMEN AAN HET ONDERZOEK

Neem contact op met een deelnemende kliniek en overleg met een arts of dit klinisch onderzoek geschikt is voor jou. Deelname is vrijwillig en je kunt op elk moment besluiten te stoppen met het onderzoek. Persoonsgegevens wordt verwerkt overeenkomstig de geldende wetgeving. Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met een van de klinieken.

DIAGNODE-3
COÖRDINERENDE ONDERZOEKER
Profesor Johnny Ludvigsson
  Universiteit van Linköping, Zweden
 

Een dubbelblind, placebogecontroleerd interventieonderzoek, waarbij Diamyd® (rhGAD65) of een placebo, direct in een lymfeklier wordt toegediend. Het onderzoek bekijkt in hoeverre de functie van de bètacellen en de glycemische controle behouden kunnen worden bij personen die drager zijn van de HLA DR3 DQ2 haplotype en onlangs met diabetes type 1 zijn gediagnosticeerd.


DEELNEMENDE KLINIEKEN

Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC
Leeftijd van deelnemers vanaf 12 jaar t/m 28 jaar
  Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Contact: Diona Zwirs
 
  +31 205 666 638
  ACTIEF

Dordrecht

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Leeftijd van deelnemers vanaf 18 jaar t/m 28 jaar
  Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht
Contact: Joyce Olsthoorn
 
  +31 786 545 134
  ACTIEF

Hoogeveen

Bethesda Diabetes Research Center te Hoogeveen
Leeftijd van deelnemers vanaf 18 jaar t/m 28 jaar
  Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen
Contact: Anneke Kleine
 
  +31 881 296 859
  ACTIEF

Leiden

Leiden University Medical Center (LUMC)
Leeftijd van deelnemers vanaf 16 jaar t/m 28 jaar
  Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Contact: Klinische Research Unit Interne Geneeskunde
 
  +31 715 263 665
  ACTIEF

Nijmegen

Vivendia
Leeftijd van deelnemers van 12 jaar t/m 18 jaar
  Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL, Nijmegen
Contact: Cathelijne van de Sande
 
  +31 243 658 736 (keuze 2)
  ACTIEF

Rotterdam

Diabeter Nederland te Rotterdam
Leeftijd van deelnemers vanaf 12 jaar t/m 28 jaar
  Blaak 6, 3011 TA Rotterdam
Coördinerende onderzoeker: Theo Sas
Contact: Katja Zuur
 
  +31 882 807 277
  ACTIEF
 

VEILIGHEID

Er wordt al ruim 20 jaar onderzoek gedaan naar Diamyd® in 15 klinische onderzoeken met meer dan 1.500 deelnemers, waaruit een gunstig veiligheidsprofiel naar voren komt.