OŚRODKI BADAWCZE UCZESTNICZĄCE W BADANIU

Faza III badania DIAGNODE-3 prowadzona w wybranych ośrodkach jest dostępna dla pacjentów z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1.

UDZIAŁU W BADANIU KLINICZNYM

Skontaktuj się z ośrodkiem biorącym udział w badaniu i porozmawiaj z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy prowadzone badanie jest odpowiednie dla Ciebie. Udział w badaniu jest dobrowolny, uczestnik może przerwać swój udział w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej informacji na temat badania można uzyskać kontaktując się z ośrodkiem badawczym.

DIAGNODE-3
BADACZ KOORDYNUJĄCY
Profesor Johnny Ludvigsson
  Linköpings universitet, Szwecja
 

Znaczenie produkcji insuliny, jaką organizm jest jeszcze w stanie zachować jest nie do przecenienia. Dzięki większej produkcji insuliny pacjent może łatwiej kontrolować swoją cukrzycę, a ryzyko długoterminowych powikłań jest zredukowane. W niniejszym badaniu sprawdzamy, czy możemy zachować część tej produkcji insuliny u osób z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1.


- Profesor Johnny Ludvigsson


OŚRODKI UCZESTNICZĄCE W BADANIU

Białystok

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
  ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Badacz koordynujący: Prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
Kontakt: Prof. Barbara Olszewska-Glowinska
 
  85 745 07 37
8:00-14:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Badacz koordynujący: Dr n. med. Matylda Hennig
 
Kontakt: Dr. n. med. Małgorzata Szmigero-Kawko
 
  58 349 28 90
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Kraków

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
  ul. Macieja Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
Badacz koordynujący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Kontakt: Paweł Janas
 
  12 400 38 87
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Lublin

NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Medica
  ul. Jutrzenki 4, 20-538 Lublin
Badacz koordynujący: Lek. Ewa Skokowska
Kontakt: Paulina Sidor
 
  694 991 176
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Rzeszów

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
  ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
Badacz koordynujący: Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
Kontakt: Lek. Katarzyna Jakubek-Kipa
 
  17 86 64 636
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Warszawa

Instytut Diabetologii Sp. z o.o.
  ul. Racławicka 129/lok 2U, 02-117 Warszawa
Badacz koordynujący: Prof. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska
Kontakt: Marta Puchalska
 
  500 336 605
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Warszawa

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii
  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Badacz koordynujący: Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Kontakt: Agnieszka Górna
 
  47 722 20 12
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU

Warszawa

Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Oddział Diabetologii
  Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Badacz koordynujący: Dr hab. n. med Marta Wysocka-Mincewicz
 
Kontakt: Lek. Jerzy Wakuliński
 
  22 815 77 82
8:00-15:00 pon.-piąt.
  REKRUTACJA W TOKU
 

BEZPIECZEŃSTWO

Przez ponad 20 lat Diamyd® przetestowano w 15 badaniach klinicznych z udziałem ponad 1500 uczestników i wykazano korzystny profil jego bezpieczeństwa