• Hikers downhill

O BADANIACH KLINICZNYCH

Badania kliniczne (znane również jako próby kliniczne) mają na celu udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące zdrowia. Na przykład, czy badany lek jest skuteczną opcją leczenia choroby lub czy ma jakiekolwiek niepożądane skutki uboczne.

Badane leki przechodzą przez kilka faz badań klinicznych w celu określenia bezpieczeństwa i skuteczności potencjalnego leku.

Fazy te są często opisywane w następujący sposób:

  • Faza I: Badany lek jest podawany niewielu uczestnikom w celu oceny jego bezpieczeństwa. Często zdrowym ochotnikom.
  • Faza II: Badany lek jest podawany większej liczbie osób z chorobą będącą przedmiotem zainteresowania. Celem tej fazy jest ocena zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Naukowcy badają również, która dawka jest odpowiednia.
  • Faza III: W końcowej fazie rozwoju badany lek jest podawany wielu osobom cierpiącym na daną chorobę. Badania fazy III są często kluczowe, co oznacza, że mają na celu potwierdzenie, czy badany lek jest skuteczny i bezpieczny. DIAGNODE-3 jest badaniem klinicznym fazy III.
Istnieje wiele powodów, dla których warto wziąć udział w badaniu klinicznym:
  • Szansa na uzyskanie dostępu do badanego leku, gdy nie ma innych dostępnych metod leczenia
  • Przyczynienie się do znajdowania potencjalnych skutecznych metod leczenia dla przyszłych pacjentów
  • Dostęp do zespołu medycznego, który może zapewnić dodatkową edukację i dokładne monitorowanie

Przed rozpoczęciem badania klinicznego lekarze, naukowcy i pracownicy agencji rządowych dokonują przeglądu planowanego badania, aby upewnić się, że bezpieczeństwo i prawa uczestników są przestrzegane. Przed wykonaniem jakichkolwiek procedur badania lub ocen, pacjent musi przejść przez proces świadomej zgody. Lekarz opisze badany lek, procedury badania i przedyskutuje prawa uczestnika z pacjentem lub, w stosownych przypadkach, jego opiekunem prawnym/rodzicem. Pacjent może zadać lekarzowi dowolne pytania. Przez cały czas trwania badania klinicznego pacjent jest ściśle monitorowany przez zespół badawczy w czasie regularnych wizyt i rozmów telefonicznych.

Uczestnicy badania mają prawo:

  • Zadawać dowolne pytania dotyczące badania
  • Poświęcić tyle czasu, ile zechcą, zanim podejmą decyzję o uczestnictwie
  • Przerwać udział w badaniu w dowolnym czasie i z dowolnego powodu