• Hikers downhill

OVER KLINISCHE ONDERZOEKEN

Klinische onderzoeken (ook wel klinische testen genoemd) worden opgezet om specifieke gezondheidsvragen te kunnen beantwoorden. Bijvoorbeeld of een experimenteel medicijn een effectieve optie is om een ziekte te behandelen of ongewenste bijwerkingen heeft.

Experimentele medicijnen worden in verschillende fases klinisch getest op veiligheid en effectiviteit.


Deze fases worden doorgaans als volgt beschreven:
  • Fase I: het experimentele medicijn wordt aan enkele personen toegediend om de veiligheid te testen. Vaak zijn dit gezonde vrijwilligers.
  • Fase II: het experimentele medicijn wordt toegediend aan een groter aantal personen met de betreffende ziekte. Het doel van deze fase is om zowel effectiviteit als veiligheid te testen. De onderzoekers bekijken ook welke dosis het beste is.
  • Fase III: in deze laatste stap in de ontwikkeling wordt het experimentele medicijn aan een grote groep personen met de ziekte toegediend. Fase III-studies zijn vaak cruciaal in die zin dat hiermee kan worden bevestigd dat het experimentele medicijn effectief en veilig is. DIAGNODE-3 is een fase III klinisch onderzoek.

Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand mee wil doen aan een klinisch onderzoek:
  • toegang krijgen tot een experimenteel medicijn als er geen behandeling mogelijk is;
  • bijdragen aan mogelijk effectieve behandelingen voor toekomstige patiënten;
  • contact met een medisch team om extra kennis op te doen en nauwkeurig te worden gemonitord.

Voordat een klinisch onderzoek van start mag gaan, wordt het door artsen, wetenschappers en vertegenwoordigers van overheidsinstanties bestudeerd om ervoor te zorgen dat de veiligheid en de rechten van de deelnemers worden gerespecteerd. Voordat onderzoeksprocedure of beoordelingen beginnen, doorloopt de patiënt eerst de toestemmingsprocedure (Informed Consent). Tijdens deze procedure beschrijft en bespreekt de arts het experimentele geneesmiddel, het verloop van het onderzoek en de rechten van de patiënt met de patiënt en, indien van toepassing, met een ouder/wettelijke voogd. Je mag de arts zelf zoveel vragen stellen als je maar wilt.

Gedurende het klinische onderzoek wordt de patiënt nauwkeurig gevolgd door het onderzoeksteam middels regelmatige consulten en telefoongesprekken.


Personen die deelnemen, hebben het recht om:
  • alle mogelijke vragen te stellen over het onderzoek;
  • zoveel tijd te nemen als ze willen voor ze besluiten of ze gaan deelnemen;
  • te stoppen met de test wanneer ze maar willen, om welke reden dan ook.