• Hikers downhill

    Heb je onlangs de diagnose diabetes type 1 gekregen?

    Dan is deelname aan het DIAGNODE-3-onderzoek

    misschien iets voor jou

DEELNEMERS DIE WE ZOEKEN

  • De diagnose diabetes type 1 is niet langer dan zes maanden geleden gesteld
  • Leeftijd 12-29 jaar

OVER HET DIAGNODE-3-ONDERZOEK

In het DIAGNODE-3-onderzoek wordt gekeken of met het experimentele geneesmiddel Diamyd® (rhGAD65) de eigen insulineproductie van het lichaam behouden kan worden door de auto-immune aanval op de insulineproducerende cellen (bètacellen) in de alvleesklier te stoppen of te vertragen. Het behouden van het vermogen van de bètacellen leidt tot een betere bloedsuikerbalans en een kleiner risico op lage bloedsuikerspiegels (hypoglycemie), ketoacidose en chronische complicaties.

We zijn op zoek naar patiënten die onlangs de diagnose diabetes type 1 hebben gekregen en HLA DR3-DQ2 hebben, een bepaald genetisch risico op diabetes type 1. Deelnemers worden eerst onderzocht om te kijken of ze dit HLA-genotype hebben en dus aan het onderzoek kunnen meedoen.

Patiënten die aan de criteria voldoen, ondergaan gedurende twee maanden een behandeling en worden willekeurig toegewezen. Tijdens deze twee maanden wordt het te onderzoeken geneesmiddel Diamyd® of een placebo (een behandeling zonder het actieve bestanddeel) tijdens een echografie toegediend door een ervaren specialist via een injectie in een lymfeklier in de lies. Welke patiënt welke behandeling krijgt wordt willekeurig bepaald en noch de deelnemers noch de artsen weten welke behandeling wordt gegeven.

Deelnemers die deze injecties tijdens eerdere studies kregen, gaven aan dat de pijn van de injectie vergelijkbaar was met een bloedafname in de arm of een of injectie onder de huid. De studie omvat een follow-upperiode van 22 maanden. Tijdens deze periode volgt het onderzoeksteam de gezondheid van de deelnemers nauwgezet.

Er wordt al ruim 20 jaar onderzoek gedaan naar Diamyd® in klinische onderzoeken met meer dan 1.500 patiënten. Alle studies wijzen op een gunstig veiligheidsprofiel voor Diamyd® wat betekent dat deelnemers die eerder aan onderzoeken hebben meegewerkt geen ernstige bijwerkingen hebben gehad.

Deelname is vrijwillig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de deelnemer kan op ieder gewenst moment stoppen.

Deze studie onderzoekt het effect van de behandeling op de insulineproductie van het lichaam

Deelnemers krijgen een injectie met Diamyd® of een placebo in een lymfeklier

Bij patiënten die net met diabetes type 1 zijn gediagnosticeerd, kan meer van de eigen insulineproductie behouden worden