• Hikers downhill

KLIINILISTEST UURINGUTEST

Kliinilised teadusuuringud (tuntud ka kui kliinilised uuringud) on olemas selleks, et aidata vastata konkreetsetele terviseküsimustele. Näiteks, kas uuritav ravim on tõhus võimalus mingi haiguse raviks või kas sellel on soovimatuid kõrvaltoimeid.

Uuritavad ravimid läbivad kliinilistes uuringutes mitu faasi, et oleks võimalik kindlaks määrata ravimi potentsiaalne ohutus ja tõhusus.

Neid faase kirjeldatakse sageli järgmiselt
:

  • I faas: uuritavat ravimit manustatakse mõnele inimesele, et hinnata selle ohutust. Sageli on nendeks inimesteks terved vabatahtlikud.
  • II faas: uuritavat ravimit antakse suuremal hulgal inimestele, kellel on kõnealune haigus. Selle faasi eesmärk on hinnata nii tõhusust kui ka ohutust. Uurijad uurivad ühtlasi seda, milline annus on asjakohane.
  • III faas: ravimiarenduse viimases faasis antakse uuritavat ravimit paljudele selle haigusega inimestele. III faasi uuringud on sageli otsustava tähtsusega, mis tähendab, et need on mõeldud kinnitama, kas uuritav ravim on tõhus ja ohutu. DIAGNODE-3 on III faasi kliiniline uuring.

Kliinilises uuringus osalemise soovil võib olla palju põhjuseid:

  • võimalus saada juurdepääs uuritavale ravimile, kui puuduvad ravivõimalused
  • aidata kaasa potentsiaalsete tõhusate ravimeetodite leidmisele tulevaste patsientide jaoks
  • juurdepääs meditsiinipersonalile, kes suudab pakkuda täiendavaid teadmisi ja hoolikat jälgimist

Enne kliinilise uuringu alustamist vaatavad arstid, teadlased ja teised valitsusasutustes töötavad isikud kavandatud uuringu läbi, veendumaks, et osalejate ohutus ja õigused on tagatud. Enne uuringuprotseduuride või hindamiste tegemist peab patsient läbima teadliku nõusoleku andmise protsessi. Arst kirjeldab ja arutab uuritavat ravimit, uuringuprotseduure ja patsiendi õigusi patsiendiga ning, kui see on asjakohane, nende eestkostja/vanemaga. Võite esitada oma arstile mis tahes küsimusi. Kogu kliinilise uuringu jooksul jälgib uuringumeeskond patsienti hoolikalt korrapäraste külastuste ja telefonikõnede abil.

Osalevatel isikutel on õigus:

  • küsida uuringu kohta mis tahes küsimusi
  • võtta osalemisotsuse langetamiseks nii palju aega, kui nad soovivad
  • lahkuda uuringust mis tahes põhjusel ja ükskõik millal